Būvprojektēšana

Ceļu, ielu, autostāvvietu un labiekārtojuma būvprojekti.

Priekšizpēte

Transporta plūsmu izpēte, Infrastruktūras plānošana, Pievienojumi pie Valsts autoceļiem.

Autoruzraudzība un Būvuzraudzība

Būvprojektu autoruzraudzība būvniecības laikā, Būvdarbu būvuzraudzība.